National Waterlinie center

Gedeputeerde Staten van Utrecht had de ambitie om in de gemeente Bunnik op Fort bij Vechten het Nationale Waterliniecentrum (behorende bij de Nieuwe Hollandse Waterlinie) te realiseren dat een icoon in de linie moet worden. Basis voor het ontwerp was het door Rapp &Rapp architecten ontwikkelde Masterplan.
In dit Masterplan vormt de routing het belangrijkste element in de ontdekkingstocht naar het Waterliniecentrum. Van parking tot Waterliniecentrum ontstaat een inspirerend en spannend tafereel van educatieve elementen die leiden tot de imposante gevel van de kazerne. Deze is nu niet meer het eind van de route maar verbergt, als passage, het onzichtbare “geheim” van het complex waar men een compleet inzicht in het waterliniesysteem zal krijgen: de inundatiemaquette en paviljoen. In de opdracht werd aangegeven om met name de spanning tussen het nieuw te bouwen deel en de levensgrote maquette in de uit te graven ruimte vorm gegeven te geven. Centrale vraagstelling hierbij is hoe de samenhang tussen maquette en paviljoen zo krachtig mogelijk te maken en tegelijkertijd een dialoog te laten ontstaan tussen paviljoen en patiowand zodat alle elementen een integraal verhaal vertellen.
Het Waterliniecentrum wordt betreden via de middelste deur van de bomvrije kazerne. De entree is voorzien van een receptiebalie en is gekoppeld aan de garderobe aan de ene zijde en een informatieplatform met winkel aan de andere. Aan weerszijden van dit centrale deel bevinden zich twee multifunctionele ruimte voor de uitvoering van educatieve programma’s en als accommodatie voor bedrijven en groepen, met daarnaast de multifunctionele ruimten met aparte voorzieningen bestemd voor besloten groepen. Door sparingen te maken in de scheidende wanden zijn deze ruimten flexibel te koppelen en te vergroten.
De eerste verdieping van de bomvrije kazerne wordt via een verticaal element in de ruimte achter de bomvrije kazerne bereikt men op de tweede verdieping een kantine/koffiepunt gekoppeld aan een terras. Achter de bomvrije kazerne bevindt zich de wisselexpositie, auditorium en toegang naar patio en tentoonstellingsruimte. Door de centrale as als verbindende verkeersruimte vorm te geven en te koppelen aan het stijgpunt en toiletten zijn alle verschillende programmaonderdelen onafhankelijk van elkaar te gebruiken of af te sluiten. Het tentoonstellingspaviljoen bevindt zich in de patio. Het is een open ruimte met langgerekte vorm, gekruld rondom de inundatiemaquette.

Project | National Waterlinie center, Bunik, The Netherlands
Program | Exhibition-rooms, education and multifunctional-rooms, auditorium, restaurant and shop, ca 1000m2
Client | Province of Utrecht
Construction advice | Pieters Bouwtechniek, Delft
Installations advice | Deerns Raadgevende Ingenieurs, Rijswijk
Competition | September 2011
Architecture | Ana Rocha and Michel Tombal (Rocha Tombal architecten) with Iwona Wozniakowska,
Reinout Middag, Mike Schafer