Kamers

Kamers
Fotoprint op luster papier, 39,7 x 29 cm, 2021

 

FASCINATIE VOOR RUIMTE

In architectonisch ontwerpen van gebouwen ligt mijn streven op gebalanceerde verhoudingen, helderheid, aangename routes en ideale daglichtcondities, die de mens zich prettig en veilig laten voelen. In mijn fictieve ruimtelijkheden (sculpturen, films en fotografie) verken ik een andere dimensie. De werken focussen zich op de emoties die in eindeloze benauwde gangen, claustrofobische donkere kamers en labyrintische routes schuilgaan. Vorm en licht zijn ankers van het werk.
Het doel ligt hier in het helpen verdwalen, en leegte en verstilling laten beleven.

Mijn kunstwerken onderzoeken de impact van ruimtelijke beleving op de mens.

Het werkproces karakteriseert zich door het kneden van materiaal tot de gewenste vorm, route, zichtlijnen en lichtinval. Op deze manier ontstaan scenario’s voor fictieve gebouwen die als sculptuur worden vertoond, of worden verfilmd en gefotografeerd. De beleving van ambachtelijkheid speelt een belangrijke rol; de tastbaarheid en imperfecties van de materialen bieden authenticiteit. Hierdoor ontstaat verwarring bij de toeschouwer over de realiteit van de ruimtes die hij ziet.