Samen_wonen in de toekomst

Lees hier over “Samen”:Samen_Hoe wonen wij in de toekomst
en ontdek de flexvilla Hybrida:
Samen_Flexvilla Hybrida

Generalisering in de woonsector is niet meer van
deze tijd. Maatschappelijke, economische en
technische ontwikkelen volgen elkaar in rap tempo
op en dwingen ons onze visie op wonen te herzien:

– Het standaardgezin is in onze maatschappij niet langer de norm; er komt steeds meer
behoefte aan onconventionele en flexibele woonvormen.
-Wonen en werken zijn – vanuit economische en/of
praktische motieven en ondersteund door de technische
mogelijkheden – steeds meer verbonden geraakt.
-Er wordt een steeds groter beroep gedaan op de
saamhorige samenleving voor oplossing van
maatschappelijke vraagstukken; wonen en zorgen (ouderzorg, kinderzorg) worden steeds meer met elkaar verbonden.
-Er vindt een paradigmashift plaats van consumeren van energie, voedsel en producten, naar produceren en delen daarvan.

Oplossingen voor wonen, werken, zorg, energie en voedsel kunnen niet langer los van elkaar worden gezien. Ze moeten gecombineerd worden rondom ons huis en in de wijk. Wijken met gemengde functies en gezinsvormen zijn vitaal en inspirerend.

Daarnaast moeten wij in Nederland slim omgaan met ruimte. Wij hebben een klein land, maar verlangen allemaal naar ruimtelijkheid en een eigen stukje groen, zelfs in de steden. Dat kan alleen als we het woningvraagstuk integraal benaderen en samen aanpakken.