Leidsche Rijn Centrum-Oost

75 stadswoningen in Leidsche Rijn centrum-oost.
Drie architecten hebben aan het plan gewerkt: Ana Rocha architectuur, Zecc Architecten en Bedaux de Brouwer. Het voorstel voor twee stadsblokken vertoont hoogwaardige, afgewogen architectuur met een
goed gevoel voor materiaal, ambacht en een sterke vormentaal; architectuur die zich sterk
verankert op zijn plek, maar ook een nieuwe eigen identiteit kent.
De architecten zijn verdeeld over de twee bouwblokken. Daarbij is steeds een balans gezocht tussen de expressie van de individuele panden, de onderlinge samenhang en het geven van uitdrukking aan de identiteit van de straatprofiel. Architectuur is individueel herkenbaar, maar nergens dominant.

Programma | 75 stadswoningen
Opdrachtgever | Heijmans b.v.
Status | Tender, december 2017