Groeseinde

Appartementengebouw Zuid
In het stedenbouwkundig plan van DeZwarteHond zijn door verschillende architecten ontworpen woonclusters gesitueerd rond een centraal stadspark. Het appartementengebouw vormt de Zuidelijke entree van het geherstructureerde gebied.
In het gebouw zijn 12 driekamer huurappartementen, 16 zorgwoningen en gemeenschappelijke voorzieningen van Stichting Philadelphia Zorg opgenomen. De uitdaging was om de verschillende bewoners met aparte faciliteiten te combineren in één compact gebouw. Stedenbouwkundig uitgangspunt voor het ontwerp is de aansluiting op de bestaande jaren 70 bebouwing en het verankeren van het gebouw in de stedelijke morfologie. Gezocht is naar een transformatie van de bestaande rijwoningen aan de Sint Paulusstraat naar het appartementengebouw. Door deze bijzondere kopbeëindiging ontstaat tevens een karakteristiek beeld van het gebouw gezien vanuit de Bisschop Masiusstraat.

Stadslaan Bisschop Aelenstraat
De 30 eengezinswoningen zijn geclusterd aan één van de dwarstraten die het centrale park doorsnijden, de zogenaamde “stadslaan”. Het ontwerp zoekt de spanning op tussen enerzijds de individuele expressie van de woning en anderzijds de ritmiek en eenheid van het woonblok. De woningen zijn onderverdeeld in twee rijen aan weerszijden van de stadslaan en een vrijstaande terugspringende woning die als kop de overgang markeert naar de omliggende straten.

English
The Tilburg’s locations of Groeseinde form a post-war neighbourhood built to accommodate the workers of the textile industry. At the moment, the area suffers a lack of infrastructure, green and housing, reason why the existing structure will be demolished and several architects have been working on housing projects according to the new urban-plan. The centre of the area is now characterised by a green structure. This “central park” is connected to the city by perpendicular roads, the “stadslanen”. Rocha Tombal will design circa 30 family houses for the central “stadslaan”. Next to these we are charged with the design of one of the park accents, the south complex, where 12 rent – apartments will be integrate with 16 special care units for light-handicap teenagers. The first challenge with this project was to study a form whish connects with the existing low houses and gardens in a serene way. The second step was to combine in one compact building, facility’s for these two different inhabitant groups whish stimulate their integration.

http://www.philadelphia.nl/

Program | 28 apartements (16 apartements for light-handicapt) and 30 one-family houses
Client | WonenBreburg, Tilburg
User | Philadelphia (apartements for light-handicapt)
Urban Design | De Zwarte Hond, Rotterdam
Building management | Objectum b.v., Zoetermeer
Contractor | Janssen DeJong Bouw-Zuid b.v., Venlo
Completion | 2011-2012
Architecture | Ana Rocha and Michel Tombal (Rocha Tombal architecten) with Iwona Wozniakowska, Elena Cabrera Vacas, Volker Goldstein, Enrique Neira, Igor de Uralde