Blij-land

Het kinderdagverblijf presenteert zich aan de passant via een gigantische “etalage”. Een lange glazen wand maakt van de speelhal een “straat” naast een straat. De entree onderscheid zich door haar donkere binnenzijde, alsof het een doorgesneden volume betreft. Hier kunnen de kinderen op de antraciete wanden hun eigen tekening krijten. Binnengekomen ontdekt men één lange heldere kastenwand over de gehele breedte van het pand. Hierin bevind zich de opslag van jassen, schoenen en mandjes. Via kleine openingen vangt men een glimp van wat er binnen gebeurt en ontdekt men dat iedere groep door middel van verschillende kleuren een eigen identiteit heeft. Deze identiteit wordt versterkt door de glazen vitrines naast de entrees van de verschillende groepsruimtes, waar de kinderen hun zelf bedachte thema’s presenteren aan de ouders.
Achter de kastenwand zijn de beschermde groepsruimtes gelegen aan de tuinzijde. Aparte speelplekken worden gevormd door verhoogde podia, waar vanuit de kinderen via hun “kasteel” de wereld kunnen aanschouwen.

English
The Childcare centre presents itself to the passenger through a giant show window. The playroom functions as a “street” next to a street with the long glass wall in between. The entrance distinguishes itself by its dark inside, like a cut volume. Here, the children can draw their own sketches on the anthracite walls. Entered inside one discovers a clear long closet wall across the width of the building. Here, coats, shoes and baskets are stored. Through small openings one catches a glimpse of what is happening inside and discover that each group by means of different colours has its own identity. This identity is reinforced by the glass display case next to the entrances of the various group areas, where the children devise their own themes to present to the parents. Behind the closet wall, the protected group areas are located on the garden side. Separate playing areas are formed by elevated stages, from where the children can behold the world through their own “castle”.

http://www.blij-land.nl/

Program | Childcare, 400m2
Client | Nienke Schenk en Bert Nelissen
Contractor | Vrolick, Bouw-en aanemingsbedrijf b.v., Haarlem
Photography | Ana Rocha
Architecture | Ana Rocha and Michel Tombal (Rocha Tombal architecten) with Enrique Abad Monllor en Bettina Herb