Herbestemming van arts woning , architect Jan Antoni Lucas, 1952

Studie naar de transformatie van een 50 jaren arts woning in Moerwijk, Den Haag, naar 7 micro woon-units. De doelgroep zijn volwassen die onder begeleiding in de maatschappij op nieuw integreren. I.S.M. Vestia en De Leger des Heils